Viện phát triển Giáo Dục và Văn Hóa Việt Nam có chức năng Nghiên cứu khoa học: Viện tập trung các nhà khoa học có kinh nghiệm để nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn. Nghiên cứu các cơ sở khoa học đào tạo và thực tiễn phục vụ cho việc hình thành, xây dựng các Giá trị sống, Kỹ năng sống ở Việt Nam.

Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

Trực thuộc Trung ương Hội Khoa học và Phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam, Quyết định thành lập số 33/QĐ-TWH.

 • Tên viện: Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam
 • Tên giao dịch quốc tế: Institute of Viet Nam Development Education and Culture
 • Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IVDEC
 • Văn phòng giao dịch: Số 25 Trần Quốc Hoàn, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Website: http://viengiaoduc.com.vn
 • Email: viengiaoducvietnam@gmail.com
 • Điện thoại/Fax: 043 793 9418

Chức năng của Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

 • Nghiên cứu khoa học: Viện tập trung các nhà khoa học có kinh nghiệm để nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển các lĩnh vực Giáo dục đào tạo, Khoa học xã hội và Khoa học nhân văn. Nghiên cứu các cơ sở khoa học đào tạo và thực tiễn phục vụ cho việc hình thành, xây dựng các Giá trị sống, Kỹ năng sống ở Việt Nam.
 • Đào tạo: Hợp tác, tham gia, liên kết với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.
 • Tư vấn dịch vụ: Thực hiện các dịch vụ về khoa học đào tạo và công nghệ, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ văn hoá; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tư vấn thông tin tuyên truyền…
 • Thông tin khoa học: Thông tin, tư vấn, tuyên truyền, in ấn xuất bản, tổ chức hội nghị – hội thảo khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu trên.
 • Hợp tác Quốc tế: Viện hợp tác và liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Nhiệm vụ của Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

 • Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo nhu cầu của xã hội, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
 • Xây dựng các chương trình, giáo trình và tài liệu phục vụ bồi dưỡng, tổ chức và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong nước, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực.
 • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương, các tổ chức trong nước và quốc tế lập các dự án, thông tin về các tổ chức trong nước và ngoài nước, tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp khả năng của đối tượng có yêu cầu, thực hiện trao đổi các chương trình có nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật.
 • Tổ chức và thực hiện các đề tài, dự án phát triển văn hoá xã hội do các địa phương, các ngành, các doanh nghiệp, các tổ chức yêu cầu.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học phục vụ lĩnh vực nghiên cứu khoa học đào tạo, khoa học xã hội-nhân văn cho các cơ quan, tổ chức, các nhân trong và ngoài nước theo luật định.
 • Thực hiện các dịch vụ tư vấn cho các dự án phát triển liên quan đến thông tin tư liệu, đào tạo và phổ biến ứng dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn.
 • Tổ chức giới thiệu và xuất bản các ấn phẩm khoa học, góp phần phổ biến tri thức khoa học, nâng cao trình độ dân trí.
 • Huy động, khai thác một cách hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
 • Thực hiện nghiên cứu theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc

Lĩnh vực hoạt động

 • Nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các phương pháp giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới, phát triển các phương pháp học tập thích hợp với người Việt Nam.
 • Nghiên cứu các vấn đề xã hội: Văn hóa, nghệ thuật, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ trong việc hình thành đạo đức, nhân cách của con người và quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường.
 • Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
 • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Hội đồng sáng lập Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam

 • PGS.TS Lịch sử Nghiêm Đình Vỳ
 • ThS Quản lý Văn hóa Giáo dục Phạm Quang Huân
 • TS Giáo dục học Phạm Thị Kim Anh
 • Ths Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Tuấn
 • Cử nhân Kế toán Phạm Thị Nguyệt Yến

Ngoài ra để thành lập Hội đồng Khoa học Viện, Viện đã tập hợp được các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành giáo dục với nhiều công trình nghiên cứu khoa học như: PGS.TS Dương Tuấn Anh, ThS. CNTT, Đại tá Nguyễn Văn Thạo, Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Bộ tư lệnh Phòng không Không quân, TS. Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục học, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS Phan Trọng Ngò, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, TS. Hoàng Thanh Tú, Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.