CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO PIANO TẠI MUSIC TALENT

Học phí khóa học

Hoạt động ngoại khóa

Các bạn nhỏ sẽ được tham gia biểu diễn trên các sân khẩu lớn tại các chương trình sự kiện do trung tâm tổ chức thường niên: Chào Hè, Biểu Diễn Định Kỳ, Gala Giáng Sinh..

ĐĂNG KÝ HỌC THỬ MIỄN PHÍ