Chứng chỉ quốc tế LMC

Trường học quốc tế

Hợp tác Yamaha Music

LMC EXAMINATION CENTER

Trung tâm nghệ thuật Music Talent tự hào là đơn vị khảo thí độc lập của Học viện âm nhạc London tại Việt Nam (London College of Music)

83%

Học viên tham gia

79%

Học viên đạt chứng nhận

95%

Học viên yêu thích